Điểm ưu tiên là gì? Quy định cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Điểm ưu tiên là gì? Cách tính điểm ưu tiên chuẩn như thế nào? Đây là những câu hỏi được quan tâm trước mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng. Bài viết dưới đây của VnEdu tra điểm sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm ưu tiên cũng như cách tính mới nhất hiện nay.

Điểm ưu tiên là gì?

Điểm ưu tiên được hiểu là mức điểm mà được Nhà nước ưu ái dành cho các thí sinh, đặc biệt là các thí sinh thuộc những trường hợp đặc biệt hoặc một số khu vực được quy định.

Cụ thể, điểm ưu tiên là số điểm được cộng thêm vào kết quả thi thực tế mà thí sinh đã đạt được trong kỳ thi THPTQG. Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng được cộng điểm ưu tiên mà chỉ những trường hợp được thuộc diện quy định của pháp luật.

Nhờ được cộng điểm ưu tiên mà nhiều thí sinh có cơ hội đậu tốt nghiệp THPT và trúng tuyển các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước. 

Điểm ưu tiên là gì?
Điểm ưu tiên là gì?

Quy định về cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Điểm ưu tiên là gì đã được giải thích ở nội dung trên. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu quy định về cộng điểm ưu tiên trong trong kỳ thi kỳ tuyển tốt nghiệp THPTQG

Theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hiện nay, có hai loại điểm ưu tiên dành cho thí sinh gồm:

 • Điểm ưu tiên theo khu vực
 • Điểm ưu tiên theo đối tượng
Quy định về cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng
Quy định về cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Quy định về mức cộng điểm ưu tiên theo khu vực

Theo quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học nêu rõ:

– Nếu thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THPT tại khu vực nào thì được cộng điểm ưu tiên ở khu vực đó theo quy định.  

– Trong 3 năm học THPT nếu chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn thì sẽ được hưởng điểm ưu tiên của khu vực đó. 

– Nếu học sinh mỗi năm học ở một trường học thuộc các khu vực có điểm ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường học này, nửa thời gian còn lại học ở trường học kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào sẽ được cộng điểm ưu tiên theo khu vực đó. 

– Còn các trường hợp dưới đây sẽ được hưởng ưu tiên theo khu vực dựa theo đúng hộ khẩu thường trú của thí sinh đó:

Thứ nhất, là học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú;

Thứ hai, là học sinh các trường, lớp dự bị đại học

Thứ ba, là học sinh có hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT trên 18 tháng tại:

 • Các xã thuộc khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi dựa theo văn bản chi tiết mà pháp luật đã quy định.
 • Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới cũng như các xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135. 
 • Các thôn, các xã đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT hoặc trung cấp tại khu vực thuộc những huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh mà có ít nhất một trong các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Thứ tư, người dự thi là quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi

 • Nếu thí sinh đã đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì sẽ được cộng điểm ưu tiên theo khu vực mà mình đã đóng quân đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, còn tùy thuộc theo khu vực nào có điểm ưu tiên cao hơn. 
 • Nếu thí sinh đóng quân từ 18 tháng trở lên tại các khu vực có mức ưu tiên khác nhau thì hưởng mức ưu tiên tại khu vực đóng quân có thời gian dài hơn.
 • Nếu thí sinh đóng quân dưới 18 tháng thì hưởng mức ưu tiên của khu vực theo hộ khẩu thường trú của mình trước khi nhập ngũ. 
Quy định về mức cộng điểm ưu tiên theo khu vực
Quy định về mức cộng điểm ưu tiên theo khu vực

Dưới đây chi tiết quy định mức điểm ưu tiên theo khu vực được pháp luật quy định như sau:

Khu vực 1 (Viết tắt là KV1): Được cộng 0.75 điểm

Khu vực này bao gồm các xã và thị trấn thuộc các vùng dân tộc và miền núi, vùng sâu vùng xa, các vùng hải đảo theo quy định của pháp luật hoặc các tại các địa phương có điều kiện kinh tế thuộc trường hợp đặc biệt khó khăn. Những địa phương này đã được nêu rõ ràng trong văn bản quy định của Nhà nước. 

Khu vực 2 – Nông thôn ( Viết tắt là KV2-NT): Được cộng 0.5 điểm

Bao gồm các địa phương không thuộc ở KV1, KV2, KV3;

Khu vực 2 ( Viết tắt là KV2): Được cộng 0.25 điểm

Bao gồm các thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã và huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các địa phương đã thuộc vào KV1) 

Khu vực 3 ( Viết tắt KV3): Không được cộng điểm

Đó là các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy định về mức điểm ưu tiên theo đối tượng

Nếu thí sinh thuộc một trong các đối tượng dưới đây, điểm ưu tiên của thí sinh sẽ được tính như sau:

 • Thí sinh thuộc nhóm đối tượng thuộc nhóm ưu tiên số 1: Được cộng ưu tiên 2 điểm
 • Thí sinh thuộc nhóm đối tượng thuộc nhóm ưu tiên số 2: Được cộng ưu tiên 1 điểm

Nhóm đối tượng thuộc nhóm ưu tiên số 1

Đối tượng 1:

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1. 

Đối tượng 2:

Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen. 

Đối tượng 3:

 • Thương binh, bệnh binh và những người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh.
 • Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học trong đó nếu có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1 hoặc nếu có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên, ngoài ra còn trường hợp đã xuất ngũ được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ theo quy định.

Đối tượng 4:

 • Con của người hoạt động kháng chiến mà bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Con của người liệt sĩ, con của người thương binh đã bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Con của những bệnh binh mà suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Con của người hoạt động kháng chiến mà bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Con của người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh nhưng mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Con của những người anh hùng lực lượng vũ trang, con của những anh hùng lao động.
 • Con đẻ của những người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
Điểm ưu tiên là gì? Quy định về mức cộng điểm ưu tiên theo đối tượng
Điểm ưu tiên là gì? Quy định về mức cộng điểm ưu tiên theo đối tượng

Nhóm đối tượng thuộc nhóm ưu tiên số 2

Đối tượng 5:

 • Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học
 • Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học trong đó đã có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác.
 • Những người chỉ huy trưởng và chỉ huy phó ban cũng như những chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, thôn đội trưởng, trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành xong nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, muốn dự thi vào ngành Quân sự cơ sở.

Đối tượng 6:

 • Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 1.
 • Con của người thương binh, con của những bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như người thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
 • Con của những người hoạt động kháng chiến trong đó bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%
 • Con của những người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày…

Đối tượng 7:

 • Những người bị khuyết tật nặng có giấy xác nhận bị khuyết tật của các cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.
 • Những người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên được công nhận với danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng theo quy định của Nhà nước.
 • Những giáo viên đã giảng dạy được đủ 3 năm trở lên mà thi vào các ngành sư phạm.
 • Y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, người có bằng trung cấp dược đã có quá trình công tác được đủ 3 năm trở lên mà thi vào nhóm ngành sức khỏe.

Lưu ý: Nếu thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên theo đối tượng thì chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

Hướng dẫn cách tính điểm ưu tiên theo quy định

Nếu bạn đã nắm rõ điểm ưu tiên là gì nhưng chưa biết cách tính điểm ưu tiên thì hãy theo dõi nội dung tiếp theo dưới đây mà Tra điểm chia sẻ nhé.  

Cách tính điểm ưu tiên theo quy định
Cách tính điểm ưu tiên theo quy định

Năm 2023 là năm đầu tiên áp dụng cách tính điểm ưu tiên mới trong kỳ thi THPT quốc gia cũng như xét tuyển Đại học, Cao đẳng, cụ thể như sau:

Điểm ưu tiên thí sinh = [(30 – tổng điểm đạt được của thí sinh)/7,5] x Tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường.

Như vậy, điểm ưu tiên của thí sinh đạt kết quả thi thực tế từ 22,5 điểm trở lên (theo thang 10 điểm và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) sẽ bắt đầu giảm dần xuống 0 khi thí sinh đạt c tổng điểm thi thực tế 3 môn là 30 điểm.

Áp dụng cách tính điểm ưu tiên trên, với một học sinh thuộc đối tượng khu vực 1 có điểm thi thực tế đạt 22,5 trở xuống thì được cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực. Nhưng nếu thí sinh đó nếu đạt 27 điểm thì điểm ưu tiên chỉ còn là 0,3. Và nếu thí sinh đó đạt 29 điểm thì điểm ưu tiên khu vực chỉ còn 0,1.

VnEdu Tra điểm vừa chia sẻ đến bạn điểm ưu tiên là gì cũng như quy định cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển tốt nghiệp THPTQG. Hy vọng qua bài viết trên, bạn có thể bổ sung cho mình nhiều thông tin hữu ích và cần thiết để có thể lựa chọn ngành nghề học cho mình sắp tới.